Giới thiệu nhà tài trợ (English below)

E-connect Việt Nam được thành lập ngày 18/6/2013 tại Hà Nội với lực lượng chính là những người trẻ, tâm huyết từ Học viện Ngoại giao. Sau 4 năm định hình và phát triển, E-connect Việt Nam đã triển khai chương trình đào tạo ngoại ngữ do 100% giáo viên bản ngữ giảng dạy cho học sinh tại 5 tỉnh, thành phố lớn tại Miền Bắc gồm Hà Nội, Nam Định, Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh. 

Giá trị cốt lõi của E-connect Việt Nam (ECVN) là muốn phát triển nhanh và bền vững thì chỉ có 1 con đường duy nhất – là làm giáo dục “tận tâm, chất lượng tốt và chất lượng không ngừng được nâng cao”. 

Trải qua 8 năm xây dựng và phát triển, đến nay, ECVN đã dần khẳng định được bản sắc riêng của mình. Thấu hiểu rằng một trung tâm ngoại ngữ tốt không chỉ ở cơ sở vật chất hiện đại, mà trung tâm đó còn phải có những người thầy hiểu về học sinh của mình (từ tính cách, năng lực tiếp thu bài giảng,..). Đó được gọi là sự tận tâm của người làm Thầy, của người làm công tác quản lý giáo dục. 

ECVN định hướng hợp tác với nhà trường để đưa chương trình tiếng Anh có yếu tố nước ngoài vào giảng dạy trong thời khóa biểu chính khóa. Ngoài ra, ECVN không chỉ chú trọng việc dạy tiếng Anh mà còn chú trọng việc chia sẻ văn hóa, đào tạo thêm về các kỹ năng như Kỹ năng giao tiếp (Communication), Tư duy phản biện (Critical Thinking), Tính sáng tạo (Creativity) và Kỹ năng hợp tác (Collaboration),… 

Ở ECVN còn có sự gắn kết chặt chẽ, tình thân ái thân giữa đội ngũ nhân viên cán bộ và giáo viên nước ngoài. Vừa là đồng nghiệp, vừa là bạn bè, đội ngũ nhân viên ECVN tại tất cả các chi nhánh luôn đồng hành, hết mình với công việc, để cùng nhau tạo nên một tập thể ECVN vững mạnh, góp phần cho sự phát triển của nền giáo dục nước nhà. 

Với tâm huyết đó, ECVN hi vọng sẽ mang lại cơ hội cho các em học sinh tiếp cận một nền giáo dục quốc tế tiên tiến, vững bước trên con đường trở thành một công dân toàn cầu.

Website: http://e-connectvietnam.edu.vn/

About E-connect Vietnam

E-connect Vietnam (ECVN) was established on June 18, 2013, in Hanoi, with a core team consisting of passionate young individuals from the Diplomatic Academy of Vietnam. After four years of shaping and development, ECVN implemented a language training program delivered by 100% native-speaking teachers to students in five provinces and major cities in the Northern region, including Hanoi, Nam Dinh, Hai Duong, Hai Phong, and Quang Ninh.

The core values of ECVN revolve around the commitment to rapid and sustainable development through “dedication, high-quality education, and non-stop improvement”. Over the course of 8 years of construction and growth, ECVN has gradually affirmed its unique identity. Recognizing that a good language center is not only about modern facilities but also about teachers who understand their students (including personality, learning capacity, etc.), this is what is referred to as the dedication of the educators and educational management personnel.

ECVN aims to collaborate with schools to incorporate foreign-influenced English programs into the main curriculum. Additionally, ECVN not only focuses on teaching English but also emphasizes sharing culture and providing training in skills such as Communication, Critical Thinking, Creativity, and Collaboration. 

ECVN also fosters a strong, friendly connection among staffs and foreign teachers. As colleagues and friends, the ECVN team works together wholeheartedly to contribute to the development of the national education system. 

With this dedication, ECVN hopes to provide opportunities for students to access an advanced international education, confidently stepping onto the path of becoming global citizens.

Website: http://e-connectvietnam.edu.vn/